Διάδρομοι ή μονοπάτια

Η ολοκληρωμένη μελέτη ενός κήπου συμπεριλαμβάνει και τον σχεδιασμό διαδρόμων ή μονοπατιών. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του κήπου αλλά και η φυσική αίσθηση στον χώρο, που αποδίδεται στον σχεδιασμό τους, π.χ. δημιουργία μονοπατιών σε καμπύλες, αλλά και στα υλικά κατασκευής τους που μπορεί να είναι κυβόλιθοι, βότσαλο, φυσική πέτρα, τουβλάκι κ.α.

Διάδρομοι, μονοπάτια και πλακόστρωτα

Πλακόστρωτα

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η κάλυψη μιας επιφάνειας στον κήπο, η λύση είναι η δημιουργία πλακόστρωτου. Το αποτέλεσμα είναι λειτουργικό, καθώς ορίζεται ένας χώρος αναψυχής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μεγάλο αριθμό ατόμων αλλά και παράλληλα να αναδεικνύονται τα διάφορα σημεία του κήπου. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι κυβόλιθοι, βότσαλο, φυσική πέτρα, τουβλάκι κ.α.

Προβολή

Διάδρομοι, μονοπάτια και πλακόστρωτα

Δείτε φωτογραφίες απο διαδρόμους, μονοπάτια και πλακόστρωτα που έχει δημιουργήσει η EcoGarden

Προβολή