Συντήρηση Κήπων

Μετά την ολοκλήρωση των έργων, ακολουθεί ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι για τον κήπο, αυτό της συντήρησής του. Η Ecogarden, με το έμπειρο προσωπικό της, προσφέρει τις κατάλληλες υπηρεσίες για την σωστή συντήρηση ενός κήπου, με αποτέλεσμα την μακροχρόνια και υγιή εξέλιξη των φυτών, και συνεπώς της εικόνας του κήπου.