Περιγραφή Έργου

Ο κήπος αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, καθώς τα φυτά αναπτύσσονται και διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα.