Περιγραφή Έργου

– Ο κήπος πριν την διαμόρφωση
– Ο κήπος μετά την διαμόρφωση
– Ο κήπος μετά από 5 χρόνια